2017 Απρίλιος

17 Παγκόσμιοι στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον

Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ μαζί με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας.  Κρίσιμος συντελεστής στην επιτυχία της εθνικής

read more

Hellenic Responsible Business Awards

Με δύο νέες διακρίσεις ξεχώρισε η Ελληνικός Χρυσός στην τελετή των Hellenic Responsible Business Awards, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne. Η αναγνώριση της στρατηγικής μας δέσμευσης για την προστασία του περιβάλλοντος ήρθε με το SILVER βραβείο, στην κατηγορία «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», για την προσήλωση μας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ορθή διαχείριση τους με

read more