ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

  • Home
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Οι φάσεις υλοποίησης του Έργου

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου αποτελείται από 3 φάσεις.

Η πρώτη φάση συνίσταται στην κατασκευή του έργου και θα διαρκέσει τουλάχιστον 18 μήνες.

Η δεύτερη φάση, η διάρκεια της οποίας εκτιμάται στα 8 χρόνια, περιλαμβάνει τη διαδικασία εκμετάλλευσης του χρυσοφόρου κοιτάσματος με ανοιχτή εκσκαφή, και την «αποκομιδή» των πολύτιμων μετάλλων (χρυσός και άργυρος) με υδρομεταλλουργική μέθοδο παρουσία ενεργού άνθρακα. Οι προδιαγραφές λειτουργίας του έργου που ορίζει η νομοθεσία εξασφαλίζουν την απόλυτη εξουδετέρωση της σκόνης, με διαβροχή στα σημεία εκσκαφής και μεταφοράς του μεταλλεύματος. Στο στάδιο αυτό το μετάλλευμα επεξεργάζεται σε διάλυμα κυανιούχου νατρίου που έχει την ιδιότητα να διαχωρίζει τον χρυσό και το ασήμι από το υπόλοιπο πέτρωμα. Έπειτα το χρυσοφόρο διάλυμα πηγαίνει στο κύκλωμα ανάκτησης με ηλεκτρόλυση για την παραγωγή κράματος χρυσού και αργύρου (Doré). Το υπόλοιπο υλικό περνάει από μια διαδικασία εξουδετέρωσης του κυανίου, με την βοήθεια της μεθόδου INCOΤΜ, και η τελική περιεκτικότητα σε κυάνιο γίνεται λιγότερη από 1ppm, δηλαδή λιγότερη από 1 γραμμάριο ανά τόνο, 10 φορές λιγότερο απ’ότι καθορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το καθαρό πλέον υλικό περνάει μέσα από φιλτρόπρεσσες, συμπιέζεται, αφυδατώνεται και απομένει ένα αφυγραμμένο στερεό υπόλειμμα με 15% υγρασία, το λεγόμενο filtercake. Το νερό από την φιλτρόπρεσσα ανακυκλώνεται πίσω στην παραγωγική διαδικασία επιτυγχάνοντας μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση νερού αφού το 93% της ποσότητας που απαιτείται προέρχεται από την ανακύκλωση. Το filtercake μεταφέρεται στον στεγανοποιημένο χώρο απόθεσης. Σε προηγούμενο σχεδιασμό του έργου προβλεπόταν λίμνη τελμάτων η οποία θα καταλάμβανε σχεδόν διπλάσια έκταση από ότι ο σημερινός χώρος απόθεσης, αλλά με τον σημερινό σχεδιασμό, αυτό αποφεύγεται. Επισημαίνεται η δέσμευση της εταιρίας ότι ούτε ένα κυβικό νερού χρήσιμου για άρδευση ή ύδρευση των χωριών και της περιοχής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Η τρίτη και τελευταία φάση ζωής του έργου θα διαρκέσει 1,5 χρόνο και περιλαμβάνει το ασφαλές κλείσιμο του μεταλλείου καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών της δραστηριότητας με αποσυναρμολόγηση των υποδομών του εργοστασίου χρυσού και όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων και παράλληλη φυτοκάλυψη της περιοχής με κατάλληλα ενδημικά είδη χλωρίδας. Η τελική μορφή του σχεδίου αποκατάστασης θα συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, ωστόσο, η δενδροφύτευση μεγάλης περιοχής της επέμβασης είναι δεδομένη, καθώς και η ανάπτυξη πρότυπων γεωργικών καλλιεργιών. Γι’αυτό το σκοπό, ήδη έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκηςη κατασκευή φυτωρίου στο Πέραμα, στο οποίο θα αναπαραχθεί μεγάλος αριθμός δέντρων Μαύρης Πεύκης της περιοχής καθώς επίσης και άλλων ειδών.