Το 2012 η Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε., διευρύνοντας το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ερεύνησε τις δυνατότητες ανάπτυξης γεωργικών δραστηριοτήτων στην περιοχή γύρω από το έργο του Περάματος, με στόχο να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας ζητήθηκε από τον διακεκριμένο επιστήμονα κ. Allan R. Hingston να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Στη συνέχεια ο κ. Κ. Μπακασιέτας, αμπελουργός και ιδιοκτήτης της εταιρείας «Φυτώρια Αμπέλου Μπακασιέτας», επισκέφτηκε την περιοχή για να εξετάσει αν η καλλιέργεια αμπέλου είναι κατάλληλη για την περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους όπως τις κλιματολογικές συνθήκες, το έδαφος και την ιστορία της περιοχής, πρότεινε τις ποικιλίες ερυθρού οίνου Μαυρούδι και Merlot και τις ποικιλίες λευκού οίνου Μαλαγουζιά και Ασύρτικο.

Παρόλο ότι η Θράκη, και συγκεκριμένα η περιοχή της Μαρώνειας, αναφέρεται από το Μουσείο Οίνου της Βουργουνδίας ως η πρώτη περιοχή όπου παράχθηκε ποτέ κρασί στην Ευρώπη, σήμερα είναι η μικρότερη αμπελουργική περιφέρεια της Ελλάδος. Η αμπελοκαλλιέργεια δεν έχει μεγάλη σημασία για την τοπική οικονομία με αποτέλεσμα η παραγωγή του οίνου να είναι περιορισμένη και να καταναλώνονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Εξαίρεση αποτελούν λίγες προσπάθειες οινοποίησης με πολύ καλά αποτελέσματα.

Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε το 2013 με τη φύτευση 5,5στρ. με την ποικιλία ερυθρού οίνου Μαυρούδι και 5,5στρ με την ποικιλία Μαλαγουζιά στο αγρόκτημα Περάματος, εγχείρημα το οποίο αποδέχτηκε και υποστήριξε αμέσως και εθελοντικά το σύνολο των κατοίκων των δύο χωριών της περιοχής.

Tα αμπέλια φυτεύτηκαν τον Απρίλιο του 2013, μετά από μια περίοδο δύο μηνών από την κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους. Έκτοτε λαμβάνουν χώρα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διατηρηθεί η κατάλληλη σύσταση του εδάφους και η καλή κατάσταση των φυτών, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής υπό τις οδηγίες γεωπόνου και σε συνεργασία με τους κατοίκους των οικισμών Πέραμα και Κόμαρος. Η υψηλή ποιότητα των σταφυλιών διασφαλίζεται με διάφορες παρεμβάσεις όπως τη συνεχή παρακολούθηση των σταφυλιών για την αποφυγή μολύνσεων και την τοποθέτηση διχτυών για τα πουλιά.

Το καλοκαίρι του 2015, τρυγήσαμε για πρώτη φορά την ερυθρή ποικιλία Μαυρούδι παράγοντας περίπου 1000 λίτρα ερυθρό οίνο, παρότι θεωρείται ότι τα αμπέλια είναι πολύ μικρά για αυτό στο δεύτερο έτος τους. Έκτοτε, οι αμπελώνες του Περάματος παράγουν κρασί εξαιρετικής ποιότητας, με την ποσότητα να αυξάνεται κάθε χρόνο.

Για τη διαδικασία της οινοποίησης ήρθαμε σε επαφή με ένα ντόπιο γεωπόνο, ειδικό στην οινοποίηση, που έχει την τεχνογνωσία και συνεργάζεται με πολλά οινοποιεία της περιοχής.

Η οινοποίηση πραγματοποιείται σε ένα μικρό οινοποιείο κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα όπου μεταφέρθηκαν τα σταφύλια και ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Το οινοποιείο είναι πιθανώς αρκετά μικρό για την επερχόμενη παραγωγή και εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας οινοποιείου στον οικισμό του Περάματος.

 

 

Στόχος του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 

Η Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. εδώ και χρόνια παρέχει μακροπρόθεσμα οφέλη στην κοινωνία όπου δραστηριοποιείται µέσω δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως την ανάπτυξη αρδευτικής υδρογεώτρησης και τη δημιουργία δικτύων άρδευσης σε μία περιοχή που απουσιάζει κάθε αντίστοιχη υποδομή.

Στόχος του προγράμματος ίδρυσης του αμπελώνα Περάματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας µε έναν βιώσιμο τρόπο. Μέσα από την ανάπτυξη των αμπελώνων θα δημιουργηθεί μία παράλληλη οικονομία, ανεξάρτητη από τη λειτουργεία του μεταλλείου, ικανή να απορροφήσει το σύνολο του εργατικού δυναμικού της περιοχής μετά το κλείσιμο του μεταλλείου.

Ήδη, η πλειοψηφία των κατοίκων εκπαιδεύονται στην καλλιέργεια αμπελιού αποκτώντας τεχνογνωσία πάνω στην αμπελοκαλλιέργεια αλλά και την οινοποίηση, προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους καλλιέργειες και να παράγουν αξία από τον εαυτό τους. Η δημιουργία του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού θα προσδώσει τη μέγιστη δυνατή αξία στα μέλη του μέσα από την πώληση των προϊόντων, τον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Να σημειωθεί πως ο αμπελώνας του Περάματος είναι άλλη μία έμπρακτη απόδειξη ότι η ανάπτυξη του μεταλλείου δεν βλάπτει το νερό, το έδαφος και τη γεωργική παραγωγή, αλλά αντίθετα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περεταίρω ανάπτυξή της.

Επιπλέον, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πως μέσα από την καλλιέργεια των αμπελώνων επιβεβαιώνονται οι ισχυροί δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ εταιρείας και τοπικής κοινωνίας. Η εθελοντική συμμετοχή του κόσμου αποδεικνύει πως οι κάτοικοι των δύο χωριών που βρίσκονται κοντά στο χρυσωρυχείο του Περάματος αποδέχονται και αναγνωρίζουν τις προσπάθειές της εταιρείας μας και θεωρούν τόσο το συγκεκριμένο έργο εταιρικής ευθύνης, δικό τους. Οι αμπελώνες αυτοί είναι η απτή απόδειξη ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται για την παράλληλη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή, αυξάνοντας τη συνολική απασχόληση.