Οικονομικά του έργου

Το Έργο Χρυσού Περάματος θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην περιοχή της Θράκης με θετική συνεισφορά στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα λειτουργίας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ» είναι φορέας της επένδυσης του Έργου Χρυσού Περάματος στη Θράκη με κεφάλαιο επένδυσης 150 εκατ. ευρώ, σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή ακόμη 190 εκατ. ευρώ. Οι άμεσες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 200, και η έμμεση απασχόληση θα ανέλθει σ’ επιπλέον 800 θέσεις εργασίας.

Τα έσοδα από το Έργο Χρυσού Περάματος υπολογίζονται σε 660 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι φόροι (40%) από τη λειτουργία του Έργου υπολογίζονται σε 260 εκατ. ευρώ και αποτελούν ευλόγως σημαντική συμβολή του Έργου στην εθνική οικονομία (οι υπολογισμοί έγιναν με τιμή χρυσού 1400 δολάρια ανά ουγκιά). Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι  περίπου το 70% της επένδυσης κεφαλαίου και 100% του κόστους λειτουργίας προβλέπεται να παραμείνουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης, με τη μορφή μισθών, υπηρεσιών, προμηθειών, έργων μηχανικού, μεταφορές, ενέργεια, κλπ.

 

Το Έργο Χρυσού Περάματος, σύμφωνα με τη μελέτη κοινωνική ανάλυση κόστους-οφέλους που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2003 καθ. Κ. Παναγόπουλος, Δ. Καλιαμπάκος), θεωρείται κοινωνικά επωφελές με οικονομικούς όρους. Στην ανάλυση ελήφθη υπόψη και η περιβαλλοντική διάσταση. Τα δύο οικονομικά μεγέθη Κοινωνικός ΣΕΑ (συντελεστής εσωτερικής απόδοσης) και Κοινωνική ΚΠΑ (καθαρή παρούσα αξία), τα οποία μετρήθηκαν σε κοινωνική βάση, εμφανίζονται θετικά σ’ όλα τα σενάρια αποτίμησης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2012

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014