ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση της Eldorado Gold Corporation για τις δραστηριότητες της παγκοσμίως.

Δελτίο Επενδυτή (Ελληνική Έκδοση – Ανανεώνεται κάθε μήνα):

Eldorado Gold Corporation – Κοινωνικοί Εταίροι και Σχέσεις με τις Τοπικές Κοινωνίες

/Portals/0/PDF/ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ELDORADO GOLD CORPORATION.pdf