ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Από εδώ μπορείτε να ανοίξετε και να διαβάσετε την Μη Τεχνική Περίληψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Έργο Χρυσού στο Πέραμα (Νομού Έβρου), όπως αυτή κατατέθηκε για αξιολόγηση στο ΥΠΕΚΑ τον Μάρτιο 2012. Μέσα στην Περίληψη αυτή θα μπορέσετε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για τα στοιχεία του έργου και τις λεπτομέρειες του γενικού σχεδιασμού του.

Για να ανοίξετε το έγγραφο σε μορφη PDF  πατήστε εδώ